С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Януари и Февруари 2018
Ноември и Декември 2017
Септември и Октомври 2017
Юли и Август 2017
Май и Юни 2017
Март и Април 2017
Януари и Февруари 2017
Ноември и Декември 2016
Юли и Август 2016
Септември и Октомври 2016
Май и Юни 2016
Март и Април 2016
Януари и Февруари 2016
Ноември и Декември 2015
Септември и Октомври 2015
Юли и Август 2015
Май и Юни 2015
Март и Април 2015
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Постановени съдебни актове по граждански дела  
 Постановени съдебни актове по граждански дела
Съдебни актове на Районен съд Смолян,

публикувани съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация

 

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР