С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Районен съд - Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 01.10.2019 - 31.10.2019

вторник, 1 октомври
сряда, 2 октомври
четвъртък, 3 октомври
петък, 4 октомври
понеделник, 7 октомври
вторник, 8 октомври
сряда, 9 октомври
четвъртък, 10 октомври
петък, 11 октомври
понеделник, 14 октомври
вторник, 15 октомври
сряда, 16 октомври
четвъртък, 17 октомври
вторник, 22 октомври
сряда, 23 октомври
четвъртък, 24 октомври
петък, 25 октомври
понеделник, 28 октомври
вторник, 29 октомври
сряда, 30 октомври
четвъртък, 31 октомври

вторник, 1 октомври

ГД 381/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 454/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 154/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 370/2018 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 514/2019 () - 13:30 ч., зала № 2
НОХ 515/2019 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 2 октомври

ГД 855/2019 () - 9:10 ч., зала №
ГД 348/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 291/2019 () - 10:40 ч., зала №
ГД 250/2019 () - 11:00 ч., зала №
ЧНД 506/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 246/2019 () - 13:10 ч., зала №
АН 367/2019 () - 13:30 ч., зала №
АН 441/2019 () - 13:40 ч., зала №
51/2019 () - 15:00 ч., зала №

четвъртък, 3 октомври

ГД 859/2019 () - ч., зала №
ГД 565/2019 () - 9:00 ч., зала №
АН 431/2019 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 594/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 591/2019 () - 10:15 ч., зала №
НОХ 440/2019 () - 10:40 ч., зала № 2
ГД 1370/2018 () - 11:00 ч., зала №
АН 447/2019 () - 11:30 ч., зала № 1
ГД 194/2019 () - 11:30 ч., зала №
АН 446/2019 () - 11:50 ч., зала № 1
АН 282/2019 () - 14:00 ч., зала № 1

петък, 4 октомври

НОХ 361/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1231/2018 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 432/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1314/2018 () - 10:40 ч., зала №
ГД 191/2019 () - 11:20 ч., зала №
АН 399/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 729/2019 () - 13:00 ч., зала №
ГД 255/2019 () - 13:10 ч., зала №
ГД 671/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 671/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 669/2019 () - 14:00 ч., зала №
НОХ 391/2019 () - 14:30 ч., зала №

понеделник, 7 октомври

ГД 241/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 355/2019 () - 10:20 ч., зала №
ГД 252/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 877/2017 () - 10:40 ч., зала №
ГД 1106/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1202/2018 () - 11:30 ч., зала №
НЧХ 111/2019 () - 14:00 ч., зала №

вторник, 8 октомври

АН 462/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 745/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 746/2019 () - 9:15 ч., зала №
НОХ 488/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 526/2019 () - 9:30 ч., зала №
ЧНД 457/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 611/2019 () - 10:30 ч., зала №
АН 368/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 575/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 572/2019 () - 11:30 ч., зала №

сряда, 9 октомври

ГД 568/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 384/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 511/2019 () - 11:20 ч., зала №
ГД 417/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 294/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 776/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 287/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 613/2019 () - 14:30 ч., зала №

четвъртък, 10 октомври

ГД 690/2019 () - 10:00 ч., зала №
691/2019 () - 10:30 ч., зала №

петък, 11 октомври

ГД 374/2019 () - 9:40 ч., зала №

понеделник, 14 октомври

ГД 735/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 734/2019 () - 9:50 ч., зала №
ГД 733/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 701/2019 () - 10:10 ч., зала №
ГД 724/2019 () - 10:20 ч., зала №
ГД 466/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 461/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 587/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 661/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 321/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1164/2018 () - 14:30 ч., зала №

вторник, 15 октомври

АН 472/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 605/2019 () - 10:00 ч., зала №
АН 470/2019 () - 10:15 ч., зала №
АН 382/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 514/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 743/2019 () - 13:00 ч., зала №
ГД 739/2019 () - 13:15 ч., зала №
АН 281/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 704/2019 () - 13:30 ч., зала №
АН 478/2019 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 16 октомври

ГД 757/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 592/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 758/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 583/2019 () - 10:50 ч., зала №
ГД 760/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 775/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 700/2019 () - 13:00 ч., зала №
ГД 695/2019 () - 13:20 ч., зала №
ГД 698/2019 () - 13:40 ч., зала №
ГД 741/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 737/2019 () - 14:20 ч., зала №
ГД 736/2019 () - 14:40 ч., зала №

четвъртък, 17 октомври

ГД 688/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 689/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1371/2018 () - 11:30 ч., зала №

вторник, 22 октомври

ГД 627/2019 () - 9:00 ч., зала №
АН 442/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 383/2018 () - 10:00 ч., зала №
НЧХ 409/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 80/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 702/2019 () - 13:00 ч., зала №
АН 434/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 696/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 703/2019 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 23 октомври

ГД 967/2019 () - 9:10 ч., зала №
ГД 430/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 574/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 705/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 708/2019 () - 11:20 ч., зала №
ГД 374/2019 () - 13:00 ч., зала №

четвъртък, 24 октомври

ГД 347/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 301/2018 () - 9:30 ч., зала №
АДМ 513/2019 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 465/2019 () - 10:00 ч., зала №
ЧНД 521/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 294/2018 () - 11:00 ч., зала №

петък, 25 октомври

ГД 511/2019 () - 13:00 ч., зала №
ГД 1155/2018 () - 13:20 ч., зала №

понеделник, 28 октомври

НОХ 415/2019 () - 10:00 ч., зала №
АН 486/2019 () - 11:00 ч., зала № 1
ГД 670/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 102/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 781/2019 () - 13:50 ч., зала № 1
АН 357/2019 () - 14:30 ч., зала №

вторник, 29 октомври

ГД 1004/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 984/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 802/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 800/2019 () - 10:20 ч., зала №
ГД 799/2019 () - 10:40 ч., зала №
ГД 790/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 786/2019 () - 11:20 ч., зала №
НОХ 370/2019 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 30 октомври

ГД 985/2019 () - 9:10 ч., зала №
ГД 344/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 525/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 166/2019 () - 11:00 ч., зала №

четвъртък, 31 октомври

ГД 595/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 595/2019 () - 9:30 ч., зала №
АН 381/2019 () - 9:50 ч., зала №
АН 484/2019 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 759/2019 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 448/2019 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 448/2019 () - 11:30 ч., зала №
АН 295/2019 () - 13:30 ч., зала №
АН 471/2019 (Административни дела - общо) - 14:30 ч., зала № 1
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР