С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 15.02.2018 - 28.02.2018

четвъртък, 15 февруари
петък, 16 февруари
понеделник, 19 февруари
вторник, 20 февруари
сряда, 21 февруари
четвъртък, 22 февруари
петък, 23 февруари
понеделник, 26 февруари
вторник, 27 февруари
сряда, 28 февруари

четвъртък, 15 февруари

ЧГД 46/2018 () - ч., зала №
ГД 1313/2017 () - 9:00 ч., зала №
1041/2017 () - 9:00 ч., зала №
АН 757/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 73/2018 () - 9:30 ч., зала №
АН 783/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1399/2017 () - 10:30 ч., зала №
НЧХ 608/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 4/2018 () - 14:30 ч., зала № 1
ГД 1314/2017 () - 14:30 ч., зала №

петък, 16 февруари

АН 27/2018 () - 9:30 ч., зала № 1
ГД 93/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1010/2017 () - 10:00 ч., зала №
НЧХ 387/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1227/2017 () - 11:30 ч., зала №
АН 681/2017 () - 13:30 ч., зала №

понеделник, 19 февруари

АН 26/2018 () - 10:00 ч., зала № 2
АН 58/2018 () - 10:30 ч., зала № 2
ГД 445/2017 () - 10:45 ч., зала №
ГД 1295/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1051/2017 () - 11:00 ч., зала №
АН 66/2018 () - 11:10 ч., зала № 2
ГД 1224/2016 () - 11:30 ч., зала №
АН 68/2018 () - 11:40 ч., зала № 2
НОХ 799/2017 () - 13:30 ч., зала №

вторник, 20 февруари

НОХ 28/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1397/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 255/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 436/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 849/2017 () - 11:00 ч., зала №
ЧНД 7/2018 () - 13:30 ч., зала №

сряда, 21 февруари

ГД 1278/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 675/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1375/2017 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 22 февруари

ГД 101/2018 () - 9:40 ч., зала №
НОХ 51/2018 () - 10:00 ч., зала № 2
ГД 1053/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1445/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 56/2018 () - 11:30 ч., зала № 1
НОХ 74/2018 () - 13:30 ч., зала № 1
1072/2017 () - 14:00 ч., зала №

петък, 23 февруари

ГД 120/2018 () - 9:00 ч., зала №
ЧНД 8/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 881/2017 () - 11:00 ч., зала №

понеделник, 26 февруари

ГД 24/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 38/2018 () - 9:30 ч., зала № 2
АН 37/2018 () - 9:50 ч., зала № 2
НОХ 632/2017 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 715/2017 () - 14:00 ч., зала №

вторник, 27 февруари

НОХ 71/2018 () - 9:30 ч., зала №
АН 803/2017 () - 10:30 ч., зала №
НОХ 540/2017 () - 13:30 ч., зала №

сряда, 28 февруари

ГД 174/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1237/2016 () - 11:30 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР