С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Районен съд - Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 03.02.2020 - 06.03.2020

понеделник, 3 февруари
вторник, 4 февруари
сряда, 5 февруари
четвъртък, 6 февруари
петък, 7 февруари
понеделник, 10 февруари
вторник, 11 февруари
сряда, 12 февруари
четвъртък, 13 февруари
петък, 14 февруари
понеделник, 17 февруари
вторник, 18 февруари
сряда, 19 февруари
четвъртък, 20 февруари
петък, 21 февруари
понеделник, 24 февруари
вторник, 25 февруари
сряда, 26 февруари
четвъртък, 27 февруари
петък, 28 февруари
четвъртък, 5 март
петък, 6 март

понеделник, 3 февруари

ГД 1469/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1471/2019 () - 10:20 ч., зала № 2
ГД 1467/2019 () - 10:40 ч., зала № 2
АН 14/2020 () - 11:00 ч., зала № 2
ГД 1313/2019 () - 11:30 ч., зала №
АН 632/2019 () - 11:30 ч., зала №
НЧХ 680/2019 () - 13:30 ч., зала № 1
ГД 1411/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1412/2019 () - 14:10 ч., зала №
ГД 1395/2019 () - 14:20 ч., зала №

вторник, 4 февруари

ГД 1520/2019 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч., зала №
АН 633/2019 () - 9:30 ч., зала №
ВГД 18/2020 () - 9:40 ч., зала №
ГД 56/2020 () - 9:40 ч., зала №
ГД 866/2019 () - 9:50 ч., зала №
ГД 595/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 761/2019 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 47/2020 () - 14:30 ч., зала № 2

сряда, 5 февруари

ГД 384/2019 () - 11:30 ч., зала №
АН 64/2020 () - 14:00 ч., зала №

четвъртък, 6 февруари

ГД 1291/2019 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 682/2019 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 7/2020 () - 10:30 ч., зала № 1
ГД 674/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 30/2020 () - 11:40 ч., зала №
ГД 31/2020 () - 11:50 ч., зала №
АН 5/2020 () - 13:30 ч., зала № 2
ГД 1509/2019 () - 14:00 ч., зала №
АН 38/2020 () - 14:30 ч., зала № 2

петък, 7 февруари

ГД 1393/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 1394/2019 () - 9:15 ч., зала №
НОХ 595/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 32/2020 () - 10:00 ч., зала №
ГД 33/2020 () - 10:20 ч., зала №

понеделник, 10 февруари

АН 522/2019 () - 9:30 ч., зала №
АН 639/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 521/2019 () - 10:40 ч., зала №
ГД 651/2019 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 662/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 67/2020 () - 11:30 ч., зала №
АН 17/2020 () - 13:30 ч., зала № 2
АН 44/2020 () - 13:30 ч., зала № 1
АН 638/2019 () - 14:00 ч., зала №

вторник, 11 февруари

ГД 619/2019 () - 9:00 ч., зала №
НЧХ 542/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1303/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1299/2019 () - 9:40 ч., зала №
ГД 1326/2019 () - 9:50 ч., зала №
ГД 689/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 465/2019 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 12 февруари

ГД 1202/2019 () - 9:40 ч., зала №
ГД 342/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 585/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1042/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 663/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1112/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 660/2019 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 13 февруари

ГД 301/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 632/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 688/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 122/2020 () - 11:40 ч., зала №
ГД 1026/2019 () - 14:00 ч., зала №

петък, 14 февруари

АН 21/2020 () - 10:00 ч., зала №
АН 12/2020 () - 11:00 ч., зала №

понеделник, 17 февруари

АН 56/2020 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 119/2020 () - 10:40 ч., зала №
ГД 1007/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1337/2019 () - 11:30 ч., зала №
НЧХ 680/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 1495/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1517/2019 () - 14:10 ч., зала №
ГД 1554/2019 () - 14:20 ч., зала №
ГД 1555/2019 () - 14:30 ч., зала №
ГД 1571/2019 () - 14:40 ч., зала №

вторник, 18 февруари

ГД 1475/2019 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 46/2020 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1023/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 345/2019 () - 9:45 ч., зала №
НОХ 11/2020 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1124/2019 () - 10:30 ч., зала №
АН 12/2020 () - 11:00 ч., зала №
ЧНД 27/2020 () - 11:30 ч., зала №

сряда, 19 февруари

ГД 614/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 709/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 940/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 828/2018 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 20 февруари

ГД 1357/2019 () - 9:00 ч., зала №
ГД 1360/2019 () - 9:10 ч., зала №
ГД 1390/2019 () - 9:20 ч., зала №
ГД 1362/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1320/2019 () - 9:40 ч., зала №
ГД 1410/2019 () - 9:50 ч., зала №
НОХ 61/2020 () - 10:00 ч., зала № 2
ГД 1458/2019 () - 13:30 ч., зала № 1
ГД 80/2020 () - 13:50 ч., зала № 2

петък, 21 февруари

НОХ 370/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 729/2019 () - 9:40 ч., зала №
ГД 1371/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 73/2020 () - 10:30 ч., зала №
АН 633/2019 () - 14:30 ч., зала №

понеделник, 24 февруари

ГД 1533/2019 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 1532/2019 () - 10:20 ч., зала №
ГД 1530/2019 () - 10:40 ч., зала №
АН 687/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1418/2019 () - 11:30 ч., зала №
АН 36/2020 () - 14:30 ч., зала № 1

вторник, 25 февруари

ГД 795/2019 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 628/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 804/2019 () - 9:30 ч., зала №
ГД 80/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 80/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1325/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 383/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 458/2019 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 677/2019 () - 14:30 ч., зала №

сряда, 26 февруари

ГД 64/2020 () - 9:10 ч., зала №
ГД 1223/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1314/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 579/2019 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1407/2019 () - 11:40 ч., зала №

четвъртък, 27 февруари

ГД 672/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1307/2019 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1188/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1189/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1214/2019 () - 14:30 ч., зала №

петък, 28 февруари

АН 19/2020 () - 9:30 ч., зала №
АН 10/2020 () - 10:15 ч., зала №
ГД 1468/2019 () - 13:30 ч., зала №
ГД 1466/2019 () - 13:45 ч., зала №
ГД 1534/2019 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1461/2019 () - 14:15 ч., зала №
ГД 1531/2019 () - 14:15 ч., зала №
ГД 1460/2019 () - 14:30 ч., зала №
ГД 1464/2019 () - 14:45 ч., зала №

четвъртък, 5 март

ГД 605/2019 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1229/2019 () - 11:00 ч., зала №

петък, 6 март

АН 37/2020 () - 9:30 ч., зала №
ГД 50/2020 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1225/2019 () - 11:20 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР